Identity and Access Management, Identity & Access Management, Idnenty & Access Management, Identity and Acces Management, IAM, Identity Management, Access Management, Acces management, Idm, Identitymanagement, Accessmanagement, Identityandaccessmanagement, Agdlp, AD, ADDS, AD DS, Actiev directeoy, Active directory, Directory services, It transitions, Transition, Transitions, It transitie, Ict transitie, Transitie, It change, FITT, NS, Embed, Em'bed, [embed], Embet, Morphe, Ind, Phenc, Lvnl, Sns reaal, Snsreaal, identity, cloud readiness, cloud

Fuseren en ontvlechten


Wanneer verschillende organisaties fuseren, zal ook de IT Infrastructuur fuseren. Net als met een organisatorische fusie waarin mensen moeten aanpassen aan nieuwe processen, collega's en managers, zal ook de Infrastructuur moeten aanpassen. [em'bed] heeft een bewezen aanpak waarmee wij onze cliënten op overzichtelijke wijze helpen om tot één werkende IT infrastructuur te komen. Deze aanpak is grotendeels gebaseerd op ons IAM Groeimodel en toegepast bij gerenommeerde cliënten als Achmea en SNS REAAL.

Active Directory Housekeeping

Met name grote en middelgrote ondernemingen hebben er last van; een Active Directory die in de loop der jaren erg is vervuild. Er zijn domeinen bij gekomen, door fusies of ten behoeve van een applicatie. Er zijn trusts gelegd die niet meer beheerd worden. Beheerders worden overspoeld met verzoeken en komen daardoor niet toe aan…beheer. [em'bed] komt dit regelmatig tegen en heeft om die reden een aanpak ontwikkeld om de Active Directory schoon en goed te onderhouden op te leveren. Wij hebben dit gedaan voor gerenommeerde cliënten als NS en LVNL.

Microsoft geeft hoge waardering voor het werk van [em'bed]

[em'bed] helpt haar cliënten graag met complexe IT transities, doorgaan binnen een Microsoft omgeving. Hierbij besteden wij veel aandacht aan de architectuur; het ontwerp. We maken er een punt van om een goed beeld te hebben van de huidige gang van zaken (PMO), het eindpunt dat bereikt moet worden (FMO) en hoe we dat zullen bereiken (TMO). Microsoft best practises vormen de leidraad, maar moeten dikwijls geïnterpreteerd worden. Wij zijn er heel trots op dat wij hiervoor formeel en informeel hoge waardering krijgen van Microsoft, bijvoorbeeld voor onze inzet bij Achmea en NS.

Onze klanten:

Copyright© [em'bed]

Postbus 24034
2490 AA Den Haag
Nederland
+31(0) 85 401 2281
KvK. 27330814