De vraag


Achmea heeft [em'bed] gevraagd tot een ontwerp van het Future Mode of Operations (FMO) te komen van de Active Directory Structuur voor heel Achmea. Hierin onderscheidden wij de domeinstructuur, waarin elk domein voorzien is van een Active Directory, en de structuur binnen de Active Directories zelf. Beiden vielen binnen de scope van de vraag van Achmea.

Onze aanpak


[em’bed] heeft uitgebreide ervaring op het gebied van Active Directories; de inrichting, transities en toepassingen ervan voor Identity & Access Management. Eén van onze specialismen is de begeleiding en het ontwerp van een IT transitie. Hiervoor hanteren wij de PMO*, TMO* en FMO* methode van PMBOK. Om tot een goede TMO te komen is het niet alleen van belang om een goed uitgewerkte FMO te hebben. Het is van even groot belang om te weten waarvandaan ‘vertrokken’ wordt; het PMO.

[em’bed] hanteert het uitgangspunt dat (de medewerkers van) haar klanten meedraaien in het project. Het PMO en FMO ontwerp moet dan ook een resultaat zijn van de inzet van zowel [em’bed], als medewerkers van Achmea. Om dit waar te maken heeft [em'bed] gebruik gemaakt van Environment Designer™. Gedurende meerdere 'Serious Games' sessies is samen met medewerkers van Achmea een gezamenlijk gedragen beeld van de PMO vastgesteld. Vervolgens is de FMO bepaald op basis van best practises en Guiding Principles. De letterlijke beweging van de Environment Designer™ stukken van PMO naar FMO gaven de transitie (TMO) weer.

Eindresultaat


Als eindresultaat heeft Achmea een vastgesteld PMO, een ontwerp van het FMO voor de inrichting van Active Directories voor heel Achmea en een transitieplan om daar te komen. Dit ontwerp is ontstaan vanuit de input van medewerkers van Achmea, expertise van [em’bed] en een inventarisatie van de PMO met behulp van Deployer™ van [em’bed].

*Present Mode of Operations (PMO), Future Mode of Operations (FMO), Transition Mode of Operations (TMO)
Zie PDF bestand voor meer informatie
Copyright© [em'bed]

Postbus 24034
2490 AA Den Haag
Nederland
+31(0) 85 401 2281
KvK. 27330814