Environment Designer


Environment Designer is een 'serious game' waarmee wij onze klanten helpen om van een Present Mode of Operations (PMO) tot een Future Mode of Operations (FMO) te komen, waarbij we helder en duidelijk gedurende het spel de route van het één naar het ander uitstippelen. Deze route noemen we de Transition Mode of Operations (TMO).

Environment Designer is zeer effectief voor de architectuurfase van een IT Transitie. Het bouwt op de PMO die mogelijk eerder is vastgesteld met bijvoorbeeld een IAM Due Dilligence. Het zorgt voor inspraak op een hoog, maar begrijpelijk niveau voor alle IT disciplines die erbij betrokken dienen te worden.

Het resultaat van een Environment Designer sessie (of serie) kan een uitgebreid IT Transitieplan zijn, gebaseerd op architectuurprincipes en regels binnen uw onderneming.

Voor meer informatie, download onze flyer Environment Designer
Copyright© [em'bed]

Postbus 24034
2490 AA Den Haag
Nederland
+31(0) 85 401 2281
KvK. 27330814