IAM Due DilligenceBinnen één week (afhankelijk van de grootte van uw bedrijf) levert [em'bed] een diepte analyse van de infrastructuur van uw bedrijf. Hierbij besteden wij bijzondere aandacht aan de Identity & Access Management aspecten, die onder meer bestaan uit:
• Onderzoek naar Active Directory objecten (user- & computerobjects)
• Site topologie
• Group Policies
• Active Directory Security

U krijgt een beeld van de (al of niet) logische opbouw van uw infrastructuur domeinen, de hoeveelheid overbodige objecten en welke besparing dit zou kunnen opleveren, in hoeverre uw bedrijf effectief omgaat met gedelegeerde rechten en nog veel meer.

Het onderzoek wordt opgeleverd in een uitvoerig rapport waarin naast de onderzoeksresultaten ook een verbeterplan is opgenomen. Dit verbeterplan is gebaseerd op onze ervaring en de best practises vanuit dr industrie.
Achmea: "[em'bed] heeft ons een besparing van € 600.000 per jaar opgeleverd door kritisch te kijken hoe onze IT Service Provider haar kosten baseert op AD objecten"
PHenC:"Wij hebben de punten uit jullie mooie, puntige rapport in de lijn opgepakt, gepland en uitgezet."
Copyright© [em'bed]

Postbus 24034
2490 AA Den Haag
Nederland
+31(0) 85 401 2281
KvK. 27330814