De vraag


Binnen het Ministerie van Justitie wordt de justitiële identity store beheerd door GDI. Elk onderdeel binnen deze ministerie dient hierop aangesloten zijn, omdat ze dan kunnen aansluiten op SAP HR, Rijksweb (adresboek), Digitale Werkomgeving en de Rijkspas. De laatste drie zaken zijn rijksbreed georganiseerd en uitsluitend voor Justitieonderdelen te benaderen via de idm.minjus.nl identity store, beheerd door GDI. Elke dienst die wil aansluiten bij de idm.minjus.nl zal de volgende zaken op orde moeten hebben:
een complete verzameling van al haar vaste en tijdelijke medewerkers
alle gegevens per medewerker die nodig zijn voor de idm.minjus.nl op orde, dit zijn andere gegevens dan in AD of Planon en hier zal dus bijna altijd aangevuld moeten worden
een proces, ondersteund met middelen waarmee de actualiteit van medewerkers gewaarborgd is; het hebben van oud personeel in de idm.minjus.nl is vragen om beveiligingsproblemen
de goedkeuring van TrustedID, een organisatie die de kwaliteit van aansluitende partijen controleert
IND heeft [em'bed] gevraagd de aansluiting van haar identiteiten op de jusitiele identity store te verzorgen met inachtneming van de sourcing situatie (IVENT) en overige interne identity stores.

Onze aanpak


[em'bed] heeft een applicatie ontwikkeld, genaamd PRIMA en bij IND geïmplementeerd. PRIMA wisselt geautomatiseerd (met services, maar wel managed) gegevens uit tussen verschillende bronnen van identiteitsgegevens (zie illustratie). Deze gegevens worden verzameld in een centrale identity store om daar verrijkt en aangevuld te kunnen worden om te voldoen aan de eisen van idm.minjus.nl.  Het eventuele verrijken en aanvullen gebeurt met behulp van SAM (zie illustratie). Hiermee heeft [em'bed] PRIMA voorzien van een managed broker, waarmee niet alleen inhoud, maar ook procesflow door menselijk handelen beïnvloed kan worden.

Eindresultaten


Tot op heden maakt IND naar tevredenheid gebruik van PRIMA als Identity & Accessmanagement tool.
PRIMA heet tegenwoordig CLAVIS. Zie PDF bestand voor meer informatie
Copyright© [em'bed]

Postbus 24034
2490 AA Den Haag
Nederland
+31(0) 85 401 2281
KvK. 27330814