De vraag


Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft [em'bed] gevraagd een professionele inschatting van de ‘readiness’ van haar huidige Active Directory (AD DS) voor het gebruik in samenwerking met een nieuwe werkplek leverancier. Bovendien heeft LVNL aangegeven geïnteresseerd te zijn in de implementatie van Role Based Access Control (RBAC) en Identity Management. Naast een inschatting van de kwaliteit van de bestaande AD heeft LVNL aangegeven professioneel advies te willen voor de eventuele wijzigingen die gemaakt moeten worden om toekomstgericht beheer op rollen en identiteiten met behulp van AD te kunnen inrichten.


Onze aanpak


Gedurende twee weken heeft [em'bed] de volgende resultaten opgeleverd in een overzichtelijk rapport:
•  De huidige inrichting van AD van LVNL
•  De wijze waarop groepen in AD gebruikt worden
•  De wijze waarop LVNL omgaat met identiteiten
•  Advies inzake de inrichting van AD in relatie tot het delegeren van beheer aan een derde
•  Advies inzake de opschoning en verbetering van AD om de veiligheid te verhogen
•  Algemene adviezen inzake het inrichten van Trustworthy Computing

Eindresultaat


De onderzoeksresultaten zijn gedurende een dagdeel overgedragen aan LVNL vergezeld met een roadmap waarlangs de verbetervoorstellen uitgevoerd kunnen worden. LVNL heeft ervoor gekozen deze verbetervoorstellen zelf in te voeren.
Copyright© [em'bed]

Postbus 24034
2490 AA Den Haag
Nederland
+31(0) 85 401 2281
KvK. 27330814