De vraag


De CIO van NS heeft [em'bed] gevraagd een programma op te tuigen, genaamd FIT Together waarin alle eerder benoemde ICT risico's gemitigeerd worden. De volgende belangrijkste maatregelen zijn hiervoor gedefinieerd:


Onze aanpak


[em'bed] heeft een programma governance opgetuigd, bestaande uit:
•  Een regie organisatie om maximale aansluiting te krijgen bij de bedrijfsonderdelen van NS
•  Heldere Architectuur, voor zowel KPN als NS om koers op te zetten
•  Voortbrengingsfabriek voor de migratie van bedrijfsapplicaties naar UH2
•  RASCI van alle taken binnen het voortbrengingsproces
•  Kwaliteitsborging door het oprichten en voorzitten van een Design Authority

Eindresultaat


Het FIT Together programma verloopt stabiel en heeft de eerste bemoedigende resultaten afgeworpen. Alle betrokken partijen zijn geholpen met de helderheid van het voortbrengingsproces dat door [em'bed] is opgeleverd; resultaten zijn hierdoor inzichtelijk en voorspelbaar geworden.

FIT Together bij Nederlandse Spoorwegen
1.
Veiligstellen van de huidige dienstverlening, door deze bij elk rekencentrum op professioneel en gestandaardiseerde pijl te krijgen
2.
FlexPod dienst van KPN, genaamd Utility Hosting 2. Hiermee worden alle overige rekencentra afgestoten
3.
Aanbesteden van de gehele IT Infrastructuur aan één marktpartij
Copyright© [em'bed]

Postbus 24034
2490 AA Den Haag
Nederland
+31(0) 85 401 2281
KvK. 27330814