De vraag


Pensioenfonds Horeca & Catering (PHenC) had aangegeven dat het nodig was om de huidige inrichting van Active Directory (AD) te vernieuwen. Redenen hiervoor waren de opeenstapeling van verouderde technologie├źn door upgrades uit het verleden, vervuiling van AD objecten, aansluiting op cloud diensten en de integratie tussen AD, Sharepoint en Exchange.

Onze aanpak

Gedurende enkele werkdagen heeft [em'bed] een assessment uitgevoerd over de huidige inrichitng waarbij de volgende onderwerpen zijn uitgewerkt tot een advies:
•  Huidige topologie
•  Trustworthy Computing; o.a. replicatie en obsolete objecten
•  FSMO placement
•  OU Structuur
•  Site constructie
•  Tijd synchronisatie
•  Rollen, tokensize en uniformiteit
•  Naamgevingsconventie
•  Gebruik AGDLP
•  en nog veel meer...

Eindresultaten


De resultaten zijn samengevat in een onderzoeksrapport. Dit rapport bestaat uit de volgende onderwerpen:
•  Onderzoeksresultaten (zie bovenstaande lijst)
•  Conclusies en aanbeveling per onderzoeksresultaat
•  Aanbevelingen samengevat
•  Beknopte roadmap voor de uitvoering van aanbevelingen
Copyright© [em'bed]

Postbus 24034
2490 AA Den Haag
Nederland
+31(0) 85 401 2281
KvK. 27330814