SNS REAAL is al geruime tijd bezig met het doorvoeren van structurele bezuinigingen in hun IT  
kosten. Eén van de maatregelen die SNS REAAL hiervoor heeft genomen is het consolideren van  
de hoeveelheid domeinen binnen haar infrastructuur. Door de vereenvoudiging van de  
infrastructuur die hiermee wordt bereikt, zal het beheer verder gestandaardiseerd kunnen worden  
en dus goedkoper. Onder de titel "Eenvoud in Domeinen" is binnen SNS REAAL een project gestart.

[em'bed] kwam in zicht toen SNS REAAL op zoek ging naar een partij en tool om de migratie van  
Active Directory (AD) objecten uit te voeren. In concurrentie heeft [em'bed] deze opdracht  
gewonnen. Met behulp van de tool Deployer™ en een flinke hoeveelheid kennis van AD en IT  
Transities is [em'bed] begonnen aan Eenvoud in Domeinen.

De volgende activiteiten zijn onder aansturing van [em'bed] binnen het project Eenvoud in  
Domeinen uitgevoerd:

Inventarisatie van de huidige structuur van domeinen binnen de totale infrastructuur inclusief  
alle objecten (User Account, Computerobjecten, Policies, Security Groups etc.) die binnen de  
verschillende domeinen in beheer waren
Plan van aanpak voor de migratie van alle user accounts en computerobjecten naar één  
productiedomein op basis van een Future Mode of Operations (FMO).
Plan van aanpak voor alle activiteiten die voortvloeien uit de bovenstaande migratie, zoals het  
consolideren van policies, opschonen van overbodige objecten en het logisch opbouwen van  
Security Groups volgens de AGDLP principes van Microsoft.
Uitvoeren van de migratie van User Accounts; betrof 5000 user accounts.
Ontwerpen en ontwikkelen van een nieuwe virtuele werkplek die alle bestaande  
werkplekvarianten zal vervangen binnen de enkelvoudige productiedomein.
Migreren van 3000 gebruikers op de nieuwe werkplek.
Migreren van 1000 servers vanuit verschillende O, T en A domeinen naar één OTA domein en  
Migreren van 800 productieservers naar het nieuwe productiedomein.

Momenteel is SNSREAAL door de nationalisatie aan het splitsen in Bank en Verzekeraar. [em'bed]  
levert de projectleider voor het ontvlechten van Property Finance van SNS REAAL
Copyright© [em'bed]

Postbus 24034
2490 AA Den Haag
Nederland
+31(0) 85 401 2281
KvK. 27330814