Diensten van [em'bed]

Om onze klanten van dienst te kunnen zijn, of om nieuwe klanten een indruk te geven hebben we enkele diensten ontwikkeld die fixed price af te nemen zijn. Het gaat om diensten waarbij [em'bed] in korte tijd een diepgaan onderzoek doet en hier vervolgens een verbeterplan uit destilleerd. De diensten zijn:IAM Due Dilligence


Om een indruk te krijgen van de huidige staat van dienst van het IAM systeem in uw bedrijf. We kijken naar systeem, infrastructuur en processen. Lees meer...

Environment Designer


Indien er een reden is om een transitie door te voeren in de architectuur, biedt Environment Designer uitkomst. Lees meer...

Cloud Readiness Identity & Access Management Assessment


Is uw bedrijf klaar voor de cloud? Bent u in staat mensen van buiten te laten werken op uw data en andersom? Lees meer...
Wie enige ervaring heeft met zeilen weet dat een route altijd wordt bepaald door een begin én een eindpunt. Heel logisch, toch zijn er veel IT projecten die uitsluitend uitgaan van een eindpunt.
[em'bed] werkt altijd op basis van een Present Mode of Operations (PMO) en Future Mode of Operations (FMO). Pas wanneer deze bekend zijn, kan de Transition Mode of Operation (TMO) kunnen worden uitgestippeld.
Copyright© [em'bed]

Postbus 24034
2490 AA Den Haag
Nederland
+31(0) 85 401 2281
KvK. 27330814