SNS REAAL

SNS REAAL is al geruime tijd bezig met het doorvoeren van structurele bezuinigingen in hun IT kosten. Eén van de maatregelen die SNS REAAL hiervoor heeft genomen is het consolideren van de hoeveelheid domeinen binnen haar infrastructuur. Door de vereenvoudiging van de infrastructuur die hiermee wordt bereikt zal het beheer verder gestandaardiseerd kunnen worden en dus goedkoper. Onder de titel "Eenvoud in Domeinen" is binnen SNS REAAL een project gestart.
lees verder...

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)


LVNL heeft [em'bed] gevraagd een professionele inschatting van de ‘readiness’ van haar huidige Active Directory (AD DS) voor het gebruik in samenwerking met een nieuwe werkplek leverancier. Bovendien heeft LVNL aangegeven geïnteresseerd te zijn in de implementatie van Role Based Access Control (RBAC) en Identity Management. Naast een inschatting van de kwaliteit van de bestaande AD heeft LVNL aangegeven professioneel advies te willen voor de eventuele wijzigingen die gemaakt moeten worden om toekomstgericht beheer op rollen en identiteiten met behulp van AD te kunnen inrichten.
lees verder...


Achmea


Achmea heeft [em'bed] gevraagd om de Future Mode of Operations (FMO) vorm te geven in nauwe samenwerking met de belangrijkste belanghebbende binnen Achmea. Door middel van twee workshops en een serie interviews is er een globaal ontwerp gekomen die past binnen de design principles van Achmea.
lees verder...
Copyright© [em'bed]

Postbus 24034
2490 AA Den Haag
Nederland
+31(0) 85 401 2281
KvK. 27330814