[em'bed] is onderdeel van de MCP groep, sinds haar oprichting in 2010.

Bij verschillende projecten die vanuit Morphé werden uitgevoerd, werd duidelijk dat er behoefte was aan tools, expertise en ervaring op Identity & Access Management in de markt. Binnen IND is in die periode een compleet IAM tool ontwikkeld, maar al eerder maakte de mensen van [em'bed] IAM gerelateerde tools met behulp van AD DS technologie. Zo is bijvoorbeeld bij ICTRO (voormalig ICT dienstverlener van Rechtspraak en OM) een delegatiemodel geimplementeerd in AD, waardoor men vanuit centraal ICT beheer bepaalde taken kon delegeren aan verzorgingsgebieden in het land.
Postbus 24034
2490 AA Den Haag
Nederland

+31(0) 85 401 2281
info@embed.nu

KvK. 27330814
Copyright© [em'bed]

Postbus 24034
2490 AA Den Haag
Nederland
+31(0) 85 401 2281
KvK. 27330814